Διαμάντι - Φυσικό και Κομμένο

Το Διαμάντι

Το διαμάντι είναι το πιο σκληρό φυσικό υλικό με σκληρότητα 10 στην κλίμακα Mohs. Λέγεται αλλιώς και αδάμαντας (αρχ. ελλην. αδάμας = αήττητος, ακατανίκητος, λόγω της μεγάλης σκληρότητάς του) είναι περίφημο ορυκτό για την ισχυρή λάμψη του και την πολύ μεγάλη σκληρότητά του, με ιδιαίτερη διεθνή εμπορική αξία. Ανήκει στην οικογένεια των αυτοφυών στοιχείων, αφού αποτελείται από καθαρό άνθρακα. Λόγω της σκληρότητας αυτής χρησιμοποιείται σε βιομηχανικές εφαρμογές, ενώ η λαμπρότητά του το κάνει τον πιο γνωστό και περιζήτητο πολύτιμο λίθο.
Στη φύση βρίσκεται στο πέτρωμα που λέγεται κιμπερλίτης. Τα διαμάντια δημιουργούνται σε βάθος 100km σε συνθήκες υψηλής θερμοκρασίες και πίεσης. Εν συνεχεία, μετά από γεωλογικές διεργασίες και πάροδο εκατομμυρίων ετών, βρίσκονται σε φλέβες μέσα σε στερεό πέτρωμα κιμπερλίτη (πρωτογενές κοίτασμα). Επίσης βρίσκεται σε δευτερογενή κοιτάσματα που προέρχονται από την αποσάθρωση του κιμπερλίτη και εν συνεχεία μεταφοράς και εναπόθεσης των υλικών του.

Τα διαμάντια στη φυσική τους κατάσταση είναι ημιδιαφανή, διαφανή ή ακόμα και αδιαφανή και οι χρωματισμοί τους ποικίλουν: άχρωμα, γκρίζα, μπλε, κόκκινα, κίτρινα, πράσινα ή και μαύρα. Αυτά που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή κοσμημάτων είναι διαφανή και άχρωμα. Αν το διαμάντι βομβαρδιστεί με ακτινοβολία, ο χρωματισμός του μπορεί να αλλάξει. Συχνά οι κρύσταλλοι του διαμαντιού περιέχουν και άλλα ορυκτά, όπως γραφίτη, χλωρίτη, ζιρκόνιο, αιματίτη κ. ά. Επίσης, το διαμάντι παρουσιάζει κάποια οπτική ανισορροπία εξαιτίας της ύπαρξης των άλλων προσμίξεων, καθώς και διάφορες ωραίες αναλαμπές στις οποίες οφείλεται και ο χαρακτηρισμός του σαν πολύτιμος λίθος. Ωστόσο, το ακατέργαστο διαμάντι δεν εμφανίζει ούτε λάμψη ούτε κανένα από τα γνωστά του χαρακτηριστικά, τα οποία αποκτά με την
επεξεργασία. Η απουσία προσμίξεων, όπως οι παραπάνω, δίνει μεγαλύτερη αξία
στο διαμάντι.

Τα διαμάντια αξιολογούνται με βάση τα χαρακτηριστικά τους ή αλλιώς τα 4Cs.
Υπάρχουν 4 συνισταμένες σύμφωνα με τις οποίες το κάθε διαμάντι αξιολογείται
ως προς την αξία του. Τα καθαρά, ημιδιαφανή ή διαφανή διαμάντια
χρησιμοποιούνται στην κατασκευή κοσμημάτων. Το ποσοστό της συνολικής
παραγωγής, που καταλήγει στην κατεργασία για την κατασκευή κοσμημάτων,
ανέρχεται περίπου στο 3 έως 5%. Τα υπόλοιπα χρησιμοποιούνται για την
κατασκευή εργαλείων κοπής και λείανσης άλλων σκληρών υλικών.

Γενικά χαρακτηριστικά:

Χημικός Τύπος: C
Σκληρότητα: 10
Χρώμα: Διάφορα
Σύστημα Κρυστάλλωσης: Κυβικό

Δείτε εδώ τα κοσμήματά μας.